Menu Close

Phụ Lục B: Luật Trao Cho Quý Vị Quyền

Phụ Lục B: Luật Trao Cho Quý Vị Quyền

Luật Trao Cho Quý Vị Quyền. Phụ Lục này cho quý vị biết những phần nào trong Đạo Luật Lanterman trao cho quý vị quyền nhận dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần. Những phần này được gọi là các mục (hay §) và những mục này nằm trong Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế. Để tìm hiểu mục nào ảnh hưởng đến quý vị, mời đọc bên dưới.

Quan trọng! Danh sách này không hoàn chỉnh. Chúng tôi không thể liệt kê tất cả dịch vụ quý vị có quyền nhận nhưng chúng tôi liệt kê những dịch vụ phổ biến nhất. Để biết thêm thông tin về quyền của quý vị, vui lòng xem cẩm nang hoàn chỉnh, Các Quyền Theo Đạo Luật Lanterman.

Quyền Cơ Bản và Hòa Nhập – § 4502

Nếu quý vị bị khuyết tật về phát triển, quý vị có quyền:

 • Nhận điều trị, dịch vụ và sự hỗ trợ để giúp quý vị sống cuộc sống độc lập, có ích và “bình thường” nhất có thể.
 • Nhận các dịch vụ bảo vệ sự tự do của quý vị theo cách ít hạn chế nhất.
 • Được tôn trọng, đảm bảo sự riêng tư và chăm sóc nhân đạo.
 • Nhận điều trị, dịch vụ và sự hỗ trợ trong môi trường cộng đồng tự nhiên, nhiều hết mức có thể.
 • Tham gia chương trình giáo dục công thích hợp, bất kể tình trạng khuyết tật của quý vị.
 • Được chăm sóc y tế và điều trị kịp thời.
 • Tự do tôn giáo, tín ngưỡng và tự do thực hành tôn giáo của quý vị.
 • Tham gia hoạt động cộng đồng và giao lưu với người đồng trang lứa.
 • Tập thể dục và giải trí.
 • Không bị tổn hại, bao gồm kiềm chế về thể chất không cần thiết, cô lập, sử dụng thuốc quá mức, lạm dụng hoặc bỏ bê.
 • Từ chối các quy trình không an toàn.
 • Đưa ra quyết định về cuộc sống của mình, Điều này bao gồm nơi quý vị muốn sống, người quý vị muốn sống cùng, mối quan hệ của quý vị, cách quý vị sử dụng thời gian rảnh, việc học và công việc của quý vị, các mục đích cá nhân của quý vị cũng như lập kế hoạch phù hợp với nhu cầu và mong muốn của quý vị.
 • Được điều tra kịp thời sự lạm dụng có thể xảy ra với quý vị.

Đưa Ra Lựa Chọn và Quyết Định – § 4502.1

Quý vị có quyền:

 • Yêu cầu DDS, trung tâm khu vực, nhà cung cấp dịch vụ, và các bên khác cung cấp cho quý vị thông tin để quý vị có thể hiểu nhằm giúp quý vị ra quyết định.
 • Yêu cầu DDS, trung tâm khu vực, nhà cung cấp dịch vụ, và các bên khác trao cho quý vị cơ hội đưa ra quyết định.
 • Yêu cầu DDS, trung tâm khu vực, nhà cung cấp dịch vụ, và các bên khác tôn trọng lựa chọn của quý vị.
 • Yêu cầu trung tâm khu vực cung cấp cho quý vị thông tin phù hợp với văn hóa của quý vị và bằng ngôn ngữ mà quý vị hoặc cha/mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện được ủy quyền của quý vị hiểu. Điều này bao gồm các hình thức giao tiếp khác.

Quyền trong Các Cơ Sở Do Tiểu Bang Điều Hành, Chăm Sóc Cộng Đồng và Sức Khỏe – § 4503

Nếu quý vị sống trong cơ sở do tiểu bang điều hành, cơ sở chăm sóc cộng đồng hoặc cơ sở sức khỏe (ví dụ: bệnh viện, cơ sở điều dưỡng chuyên môn hoặc cơ sở chăm sóc trung gian), quý vị có quyền:

 • Mặc quần áo riêng của quý vị.
 • Có và sử dụng vật dụng cá nhân của riêng quý vị mà không phải chia sẻ với những người cư trú khác. Ví dụ: dầu gội, kem đánh răng, chất khử mùi của riêng quý vị.
 • Có và tiêu tiền cá nhân của riêng quý vị, bao gồm tại nhà ăn.
 • Có nơi cá nhân của riêng quý vị để cất giữ tài sản của quý vị.
 • Gặp khách thăm hàng ngày.
 • Thực hiện hoặc nhận cuộc gọi mà không có ai nghe lén hoặc nghe thấy điều quý vị nói.
 • Có giấy, phong bì, tem hoặc các thứ khác cần thiết để quý vị viết thư.
 • Gửi và nhận email mà không bị người khác đọc điều quý vị viết hoặc mở hay đọc thư được gửi cho quý vị.
 • Từ chối điều trị “sốc điện” (liệu pháp chống co giật hay điều trị ECT).
 • Từ chối phẫu thuật tâm thần. Phẫu thuật tâm thần nghĩa là phẫu thuật não như phẫu thuật mở thùy não, phẫu thuật tâm thần và phẫu thuật hành vi ảnh hưởng đến cách quý vị suy nghĩ, cảm nhận hoặc hành động.
 • Từ chối điều trị gây đau đớn hoặc sang chấn.
 • Đưa ra lựa chọn về tất cả sinh hoạt thường ngày của quý vị (giờ giấc quý vị thức dậy hoặc đi ngủ), bạn bè của quý vị, thời gian rảnh và các hoạt động xã hội.
 • Đưa ra lựa chọn về nội dung sẽ có trong IPP của quý vị.

Bênh Vực – § 4648(b) và 17 Bộ Luật Các Quy Định California § 50510(a)(12)

Quý vị có quyền:

 • Nhận dịch vụ bênh vực
 • Ra tòa để thực thi quyền của quý vị. Điều này bao gồm từ chối sự bảo hộ.

Mối Quan Hệ – § 4620.1

Quý vị có thể có mối quan hệ với cha mẹ và thành viên trong gia đình của quý vị. Trung tâm khu vực và nhà cung cấp sự hỗ trợ phải tôn trọng và khuyến khích những mối quan hệ này.

Sống Trong Cộng Đồng – § 4640.7(a)

Trung Tâm Khu Vực phải giúp khách hàng và gia đình của họ nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ trao cho họ nhiều cơ hội và lựa chọn nhất về việc sống, làm việc, học tập và vui chơi trong cộng đồng.

Đánh Giá Tính Đủ Điều Kiện – § 4643(a)

Quý vị có quyền:

 • Yêu cầu trung tâm khu vực quyết định xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận dịch vụ không trong tối đa 120 ngày.
 • Yêu cầu trung tâm khu vực quyết định xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận dịch vụ không trong tối đa 60 ngày nếu:
 • Việc chờ đợi quyết định sẽ gây rủi ro cho sức khỏe và sự an toàn của quý vị hoặc dẫn đến những vấn đề về phát triển tâm thần hoặc thể chất, hoặc
 • Có nguy cơ trực tiếp là quý vị phải chuyển vào môi trường hạn chế hơn (ví dụ: môi trường khóa kín).

Tính đủ điều kiện và các dịch vụ tại trung tâm khu vực nếu quý vị chuyển đi – § 4643.5 (a-c)

Quý vị có các quyền sau ngay cả khi quý vị chuyển đến trung tâm khu vực mới:

 • Nếu một trung tâm khu vực quyết định quý vị hội đủ điều kiện thì quý vị hội đủ điều kiện nhận dịch vụ tại tất cả các trung tâm khu vực của California.
 • Tính đủ điều kiện của quý vị sẽ không kết thúc trừ khi trung tâm khu vực chứng minh quyết định ban đầu đã sai lầm rõ ràng.
 • Nếu quý vị chuyển đến khu vực thuộc phạm vi phục vụ của trung tâm khu vực khác, trung tâm khu vực cũ và mới của quý vị phải đảm bảo các dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho quý vị được chuyển giao suôn sẻ.
 • Quý vị sẽ có cùng một IPP đó cho đến khi quý vị đồng ý với IPP mới.
 • Nếu các dịch vụ hoặc sự hỗ trợ quý vị nhận được trước khi chuyển đi không có sẵn tại trung tâm khu vực mới, quý vị phải có cuộc họp IPP trong vòng 30 ngày.
 • Trong khi chờ cuộc họp IPP, trung tâm khu vực mới phải cung cấp cho quý vị các dịch vụ và sự hỗ trợ khác, phù hợp nhất với các mục đích IPP của quý vị trong môi trường ít hạn chế nhất có thể.

Quyền với Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (Individual Program Plan, IPP) – §§ 4646, 4646.5, và 4648(a)(1)

Quyền Chung với IPP

 • Sau khi trung tâm khu vực kết luận quý vị hội đủ điều kiện nhận dịch vụ, họ có 60 ngày để phát triển IPP. §4646(c).
 • Cả IPP của quý vị cùng các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị nhận phải được điều chỉnh cho phù hợp với quý vị và gia đình. IPP của quý vị phải cân nhắc nhu cầu và sở thích của quý vị (cũng như nhu cầu và sở thích của gia đình quý vị, nếu thích hợp).
 • Các dịch vụ và sự hỗ trợ trong IPP phải giúp quý vị hòa nhập vào cộng đồng và sống cuộc sống độc lập, có ích và bình thường trong môi trường lành mạnh và ổn định.
 • Các dịch vụ quý vị và gia đình của quý vị nhận phải: thể hiện sở thích và lựa chọn của quý vị, giúp đạt được mục đích của IPP và hiệu quả về chi phí. §4646(a).
 • IPP của quý vị phải bao gồm các mục đích, mục tiêu và dịch vụ cùng sự hỗ trợ được trung tâm khu vực thanh toán hoặc quý vị nhận được từ các cơ quan khác.§4646(d).
 • IPP của quý vị phải nêu chính xác số lượng và loại hình dịch vụ quý vị sẽ nhận cũng như thời điểm bắt đầu dịch vụ. §4646.5(a)(5).
 • Vào cuối cuộc họp IPP, trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị danh sách các dịch vụ và sự hỗ trợ mà quý vị và trung tâm khu vực thống nhất trong cuộc họp. Danh sách này phải cho biết thời điểm có thể bắt đầu dịch vụ, tần suất quý vị nhận dịch vụ và dịch vụ kéo dài trong bao lâu (nếu đã xác định). §4646(g)
 • Bất cứ khi nào có thể, nhóm IPP phải chọn các dịch vụ cho phép:
  • Trẻ em sống với gia đình của họ.
  • Người lớn sống trong cộng đồng với nhiều sự độc lập hết mức có thể.
  • Khách hàng tương tác với những người không bị khuyết tật theo cách tích cực và có ý nghĩa. § 4648(a)(1).

Cuộc Họp IPP:

 • Quý vị sẽ có cuộc họp lập kế hoạch để thống nhất về nội dung IPP của quý vị.
 • Trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị danh sách các dịch vụ đã thống nhất vào cuối cuộc họp. Danh sách này phải bao gồm thời điểm có thể bắt đầu dịch vụ, tần suất quý vị nhận dịch vụ và dịch vụ kéo dài trong bao lâu cùng với nhà cung cấp (nếu đã xác định). §4646(g)
 • Nếu quý vị (và những người đại diện cho quý vị) không thể đồng ý với trung tâm khu vực về IPP trong cuộc họp đầu tiên, quý vị sẽ có cuộc họp khác trong vòng 15 ngày, trừ khi quý vị yêu cầu thêm thời gian. §4646(h).
 • Người có thẩm quyền đồng ý hoặc từ chối thay mặt trung tâm khu vực phải có mặt tại cuộc họp IPP của quý vị. § 4646(d).
 • Quý vị phải được thông báo về mọi cuộc họp IPP.
 • Quý vị có thể yêu cầu người khác cũng nhận thông báo về cuộc họp IPP và họ được gửi một bản sao bất kỳ thông báo nào gửi cho quý vị. § 4646(e).
 • Trung tâm khu vực phải ghi lại tiếng mẹ đẻ của quý vị (và/hoặc tiếng mẹ đẻ của cha/mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện được ủy quyền của quý vị) trong IPP của quý vị. Họ cũng phải tổ chức cuộc họp IPP bằng ngôn ngữ đó và cung cấp cho quý vị bản sao IPP của quý vị bằng ngôn ngữ đó. § 4646(j).

Đánh Giá IPP:

 • IPP của quý vị phải được đánh giá và sửa đổi mỗi 3 năm một lần.
 • Nếu quý vị yêu cầu đánh giá IPP trước khi đó, quý vị có quyền được đánh giá IPP trong vòng 30 ngày. Nếu sức khỏe và sự an toàn của quý vị đang gặp rủi ro, hoặc quý vị có thể phải chuyển khỏi nơi quý vị sống, quý vị có quyền đánh giá trong vòng 7 ngày (một số người gọi đây là cuộc họp IPP khẩn cấp). §4646.5(b).
 • Nếu quý vị nhận dịch vụ theo miễn trừ HCBS, IPP của quý vị sẽ được đánh giá hàng năm.

Kháng Cáo:

 • Nếu quý vị không đồng ý với một phần trong IPP của quý vị (ví dụ: nếu trung tâm khu vực từ chối đưa vào một dịch vụ mà quý vị cho rằng mình cần), trung tâm khu vực phải gửi cho quý vị thông báo giải thích lý do họ không đồng ý (§ 4701) và quyền kháng cáo của quý vị. §§ 4646(i) và 4701.

Điều Phối Dịch Vụ – § 4647

Quý vị có quyền:

 • Yêu cầu trung tâm khu vực điều phối các dịch vụ dành cho quý vị và đảm bảo quý vị nhận được dịch vụ trong IPP của quý vị.
 • Có điều phối viên dịch vụ được chỉ định cho quý vị.
 • Được thông báo trong vòng 10 ngày nếu trung tâm khu vực thay đổi điều phối viên dịch vụ của quý vị vĩnh viễn.
 • Cho biết quý vị muốn người khác làm điều phối viên dịch vụ của quý vị.

Trung Tâm Khu Vực Phải Thực Hiện IPP Của Quý Vị – § 4648

Quý vị có quyền:

 • Yêu cầu trung tâm dịch vụ nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần để đáp ứng mục đích IPP của quý vị. Trung tâm khu vực sẽ cố gắng nhận dịch vụ cho quý vị từ các cơ quan công khác trước khi sử dụng tiền của trung tâm khu vực để thanh toán cho dịch vụ đó. § 4648(a)(8).
 • Yêu cầu trung tâm khu vực cân nhắc sự hỗ trợ trong cộng đồng tự nhiên, gia đình và môi trường giải trí trước tiên.
 • Có các dịch vụ linh hoạt và dành riêng cho quý vị. § 4648(a)(2).
 • Có mức giá của nhà cung cấp dịch vụ giúp đảm bảo họ có thể đáp ứng nhu cầu đặc biệt của quý vị và cung cấp sự hỗ trợ chất lượng trong môi trường ít hạn chế nhất § 4648(a)(5).
 • Được cân nhắc về lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ. Nhóm lập kế hoạch cũng sẽ cân nhắc khả năng của nhà cung cấp trong việc cung cấp sự hỗ trợ chất lượng, trình độ của họ và chi phí cho những nhà cung cấp có chất lượng tương tự. § 4648(a)(6).
 • Nhận các dịch vụ can thiệp khủng hoảng và khẩn cấp từ trung tâm khu vực để giúp quý vị duy trì tại phương án sắp xếp chỗ ở quý vị đã chọn. § 4648(a)(10).

Quyền Chọn Nơi Quý Vị Sống – § 4641

Nếu quý vị là người lớn:

 • Quý vị có quyền quyết định nơi quý vị sống.
 • Quý vị không thể bị buộc phải chuyển đi trừ khi có mối nguy hiểm với sức khỏe và tinh thần của quý vị, có lệnh của tòa, hoặc người bảo hộ của quý vị quyết định nơi quý vị sống.

Quyền Chuyển Đi Của Quý Vị – § 4747

Nếu quý vị nói rằng quý vị muốn chuyển ra ngoài cơ sở chăm sóc nội trú (nhà tập thể), trung tâm khu vực phải lên lịch cuộc họp IPP sớm nhất có thể để giúp quý vị tìm và chuyển đến một nơi khác.

Dịch Vụ và Sự Hỗ Trợ trong Nhà Của Gia Đình cho Trẻ Khuyết Tật Về Phát Triển – § 4685

Nếu quý vị là trẻ em sống cùng gia đình quý vị:

 • Việc nhận dịch vụ quý vị cần để ở tại nhà với gia đình và đời sống cộng đồng là ưu tiên cao. §4685(a)(b).
 • IPP của quý vị phải bao gồm kế hoạch gia đình mô tả các dịch vụ và sự hỗ trợ sẽ giúp quý vị sống trong nhà của gia đình quý vị. 4685(c)(2).

Trẻ Em Sống Ngoài Nhà Của Gia Đình – § 4685.1

Nếu quý vị là trẻ em sống bên ngoài nhà mình:

 • Trung tâm khu vực phải làm mọi điều có thể để sắp xếp quý vị ở gần nhà của gia đình quý vị.
 • Nếu trung tâm khu vực không thể làm điều đó, họ phải đưa sự giải thích bằng văn bản vào IPP của quý vị ít nhất mỗi 6 tháng cho biết mọi việc họ đang làm để quý vị sống gần hơn với gia đình quý vị. Họ phải gửi cho quý vị một bản sao.

Dịch Vụ để Chọn Mối Quan Hệ và Làm Cha Mẹ – § 4687

Quý vị có quyền:

 • Có các mối quan hệ
 • Kết hôn
 • Là một phần của gia đình
 • Có con
 • Đưa ra quyết định có đầy đủ hiểu biết về cuộc sống cá nhân của quý vị
 • Nhận dịch vụ từ trung tâm khu vực, như:
  • đào tạo về tình dục
  • đào tạo kỹ năng làm cha mẹ
  • sắp xếp hỗ trợ đời sống cho cha mẹ bị khuyết tật về phát triển và con của họ
  • trợ giúp bênh vực để giải quyết với các cơ quan như cơ quan phúc lợi trẻ em
  • dịch vụ tư vấn gia đình

Sự Hỗ Trợ Giúp Tham Gia Cộng Đồng – § 4688

 • Quý vị có quyền nhận sự hỗ trợ để giúp quý vị tham gia cộng đồng.
 • Trung Tâm Khu Vực phải mở rộng các cơ hội trao cho quý vị sự bảo vệ và tham gia đầy đủ và công bằng vào sự hòa nhập cộng đồng và các lựa chọn trong công việc, vui chơi, dịch vụ xã hội, cộng đồng và giáo dục.
 • Nếu nhóm IPP của quý vị quyết định rằng quý vị cần các dịch vụ tạo điều kiện cộng đồng để hòa nhập hoặc hội nhập cộng đồng, trung tâm khu vực có thể nhận dịch vụ đó cho quý vị.

Dị̣ch Vụ Hỗ Trợ Đời Sống Cho Người Lớn – § 4689

Nếu quý vị là người lớn, quý vị có quyền nhận loại và lượng hỗ trợ quý vị cần đề sống tại nhà riêng hoặc đi thuê, bất kể mức độ khuyết tật của quý vị.

Quyền Tiếp Cận Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần – § 4696.1

Quý vị có quyền tiếp cận dịch vụ sức khỏe tâm thần khi cần, bao gồm dịch vụ khẩn cấp hoặc can thiệp khủng hoảng. Trung tâm khu vực phải làm việc với chương trình sức khỏe tâm thần của hạt để điều phối dịch vụ. Ví dụ: nếu quý vị nhập viện, trung tâm khu vực và người đại diện sức khỏe tâm thần của hạt phải làm việc với nhau để lập kế hoạch điều trị và kế hoạch ra viện.

Quy Trình Điều Trần Công Bằng – §§ 4700-4716

 • Nếu quý vị không đồng ý với quyết định không cung cấp dịch vụ mới hoặc thay đổi hoặc chấm dứt một dịch vụ từ trung tâm khu vực, quý vị có quyền được thông báo và có phiên điều trần công bằng với Thẩm Phán Luật Hành Chính.
 • Xem Chương 10 để biết thêm thông tin về quyền của quý vị trong quy trình điều trần công bằng.

 Quyền Tiếp Cận Hồ Sơ – §§ 4725-4730

 • Quý vị có quyền xem và sao chép hồ sơ trong tập hồ sơ của quý vị.
 • Quý vị có quyền xem lại tập hồ sơ của quý vị tại trung tâm khu vực trong giờ làm việc.
 • Sau khi quý vị yêu cầu xem tập hồ sơ của quý vị, bằng lời nói hoặc văn bản, quý vị phải được phép xem tập hồ sơ đó trong vòng 3 ngày làm việc.

Khiếu Nại về Tuân Thủ – § 4731

 • Nếu quý vị cho rằng quyền của quý vị đã bị từ chối hoặc lạm dụng, quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại lên giám đốc trung tâm khu vực hoặc trung tâm phát triển.
 • Xem Chương 10 để biết thêm thông tin về quy trình khiếu nại, thời điểm sử dụng quy trình khiếu nại và thời điểm sử dụng quy trình phiên điều trần công bằng.

Trung Tâm Khu Vực Trợ Giúp Các Dịch Vụ Khác – §§ 4658, 4659, 4640.6(h)

Trung tâm khu vực phải giúp quý vị nhận phúc lợi tiền mặt, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc các dịch vụ khác mà quý vị hội đủ điều kiện nhận. Trung tâm khu vực phải có nhân viên hoặc bên cung cấp có các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực tư pháp hình sự, giáo dục đặc biệt, hỗ trợ gia đình, nhà ở và hòa nhập cộng đồng. Điều đó có nghĩa nếu quý vị cần sự trợ giúp ở một trong những lĩnh vực đó, trung tâm khu vực phải có người hoặc trả tiền cho người nào đó giúp quý vị.