Menu Close

(3.23) តើកម្មវិធី​ស្វ័យសម្រេចគឺជាអ្វី​?

(3.23) តើកម្មវិធី​ស្វ័យសម្រេចគឺជាអ្វី​?

កម្មវិធីស្វ័យសម្រេច​ (SDP) គឺ​ជាវិធី​មួយ​ក្នុងការ​ទទួលបាន​សេវា​មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់​របស់អ្នក​។  [ផ្នែក​ 4685.8] ខុសពី​វិធី​ចាស់​ៗ​ ដែល​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុងតំបន់​ទិញ​សេវា​របស់អ្នក​ពី​អ្នកលក់របស់ខ្លួន​។ នៅក្នុង​ SDP អ្នកប្រើប្រាស់​សេវា​​ និង​ក្នុងគ្រួសារ​ពួកគេ​​មាន​សេរីភាព​ ការគ្រប់គ្រង និង​ការទទួល ខុសត្រូវ​ច្រើនជាងមុន​ក្នុងការ​ជ្រើសរើសសេវា​​និងការគាំទ្រ​​ ដើម្បី​ជួយ​ពួកគេ​ឲ្យ​សម្រេចបាន វត្ថុបំណង​នៅក្នុង ផែនការ​កម្មវិធី​សម្រាប់បុគ្គល​របស់ពួកគេ​ (IPP)។ មកត្រឹម​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​2021 SDP មានផ្តល់ជូន​ដល់​រាល់​អ្នកប្រើប្រាស់សេវា​ទាំងអស់​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​​​​ដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន។ មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុងតំបន់នីមួយៗ​មាន​គណៈកម្មាធិការ​ប្រឹក្សា​យោបល់​តាមមូលដ្ឋាន​ដែលជួបប្រជុំ​ដើម្បី​ជួយ​ធ្វើផែនការ​ SDP នៅក្នុង​តំបន់នោះ។

នៅក្នុង​ SDP អ្នក​ត្រូវ៖ 

  • បង្កើតផែនការដែលផ្តោត​លើបុគ្គល​ ដើម្បី​ធ្វើការងារ​ឆ្ពោះទៅរក​អនាគត​តាមការចង់បានរបស់ អ្នក​។ នៅអំឡុង​កិច្ច​ដំណើរការ​បង្កើត​ផែនការ​ដែលផ្តោត​លើបុគ្គល​ អ្នក​តម្រង់ទិស​ការសន្ទនា​អំពី​ចំណុច​ខ្លាំង សមត្ថភាព ទំនោរ បែបផែនជីវិតរស់នៅ និង​សាវតារវប្បធម៌។ នៅចុងបញ្ចប់ នៃ​កិច្ច​ដំណើរការ​ អ្នកនឹង​មានផែនការ​ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ​មួយសម្រាប់គោលដៅសម្រាប់​សកម្មភាព​កម្សាន្ត​ មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ​ មិត្តភាព ការព្យាបាល លំនៅដ្ឋាន​ ការងារ​ ទំនាក់ ទំនង​គ្រួសារ​ និងអ្វីៗផ្សេងទៀត​ដែលអ្នក​ចង់បាន​។​
  • នឹង​មាន​ថវិកាសម្រាប់​បុគ្គល​ ដែល​ជា​ទឹកប្រាក់របស់អ្នកដើម្បី​ទិញ​សេវានិងការគាំពារ​របស់អ្នក​។ ក្រុមការងារ​ IPP ធ្វើការសម្រេច​ទៅលើ​ថវិកា​របស់អ្នក​ ផ្អែកលើ​ទឹកប្រាក់​ដែល​អ្នក​បានប្រើប្រាស់​សម្រាប់​សេវា​នៅក្នុង​រយៈពេល 12ខែ​ចុងក្រោយ​បំផុត​។​ បន្ទាប់មក​​ អ្នកនឹង​បង្កើត​ផែនការ​ចំណាយ​ដើម្បី​ចែង​អំពី​របៀបដែលអ្នកនឹងត្រូវចំណាយ​ថវិការបស់អ្នក​ទៅ​លើ​សេវា​នានា​។
  • អាច​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​​អ្នកសម្របសម្រួលឯករាជ្យ​ជួយអ្នក​ក្នុងការបង្កើត​ផែនការ​ដែលផ្តោត​លើ បុគ្គល ធ្វើការ​សម្រេច​ចិត្ត​អំពី​ថវិកា​និង​ការចំណាយ​របស់អ្នក​ ស្វែងរកសេវា​ និងអ្នកតស៊ូមតិ​សម្រាប់អ្នក​។
  • ត្រូវតែ​មាន​សេវា​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ (FMS)។ អ្នក​ជ្រើសរើស​យក​ FMS ដែលបានលក់ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌលក្នុង​តំបន់​។ FMS នឹង​ជួយ​អ្នក​ឲ្យ​គ្រប់គ្រង​ថវិកា​របស់អ្នក​តាមរយៈការបង់​ទូទាត់​វិក្កយបត្រ​ និងការគ្រប់គ្រង​ប្រាក់ខែ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​គាំពារ​។
  • ស្វែងរក​អ្នកផ្តល់សេវា​សម្រាប់​សេវាកម្មនិង​ការ​គាំទ្រនានា​។ ពួកគេ​មិនចាំបាច់​ទាល់តែជា​អ្នក​លក់​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុងតំបន់ទេ​ ដូចដែល​ពួកគេអនុវត្ត​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធចាស់​នោះទេ​។ អ្នកអាច​ទិញ​សេវា​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ​បាន​ឯកភាព និងដែលបាន​រៀប​រាប់​នៅក្នុង​ការអនុគ្រោះ សិទ្ធិ​ SDP។ មាន​សេវា​ផ្សេងៗ​ជាច្រើន​ដែលអ្នកអាចទិញ​ដោយប្រើ​ថវិកា​របស់អ្នក​។ មាន​សេវា មួយចំនួន​ដែលអ្នកមិនអាច​ទិញ​បាន​ ដូចជា​បន្ទប់​និងចំណីអាហារ (ថ្លៃ​ឈ្នួល​ អាហារ​ និង​សេវា​សាធារណៈ​)។​

ប្រសិនបើ​អ្នក​មិនយល់ស្រប​ជាមួយនឹង IPP របស់អ្នក ថវិកាសម្រាប់បុគ្គល​ ឬ​ផ្នែក​ផ្សេងទៀត​នៃ​សេវា​កម្ម​របស់​​អ្នក​ អ្នកអាចធ្វើឧទ្ធរណ៍​ និង​ស្នើសុំ​ឲ្យការធ្វើសវនាការ​យុត្តិធម៌។ សិទ្ធិ​ប្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​និង​សវនាការរបស់អ្នក​ គឺដូចគ្នា​នៅក្នុង​ SDP ដូចមាន​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធចាស់​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​​។ មើល​ ជំពូក​ 10 សម្រាប់​ការប្តឹងឧទ្ធរណ៍​ ការប្តឹងតវ៉ា​ និង​កាលកំណត់​។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ SDP សូមចូល​ទៅកាន់គេហទំព័​រ​ SDP របស់នាយកដ្ឋាន​​សេវាផ្នែក​លូតលាស់​នៅទីនេះ​៖ https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/. ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​ក្នុង SDP​ សូមពិភាក្សា​ជាមួយ​​អ្នកសម្របសម្រួល​សេវា​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​​ក្នុងតំបន់​របស់អ្នក​។ អ្នក​ត្រូវតែចូលរួម​នៅក្នុង​ការតម្រង់ទិស​ មុនពេល​អ្នក​អាច​ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី​​ SDP។ ការតម្រង់ទិស​មាន​ផ្តល់ជូន​តាមរយៈ មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុងតំបន់​ ឬគណៈកម្មាធិការ​ប្រឹក្សា​យោបល់​តាមមូលដ្ឋាន​​ ជាភាសាផ្សេងៗ​។​ អាចនឹង​មាន​ការ​តម្រង់ទិស​ទូទាំង​រដ្ឋ​ដែលអ្នកអាច​ចូលរួមបាន​។