Menu Close

(1.12) តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែជាពលរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីទទួលបានសេវារបស់ Medi-Cal មែនដែរឬទេ?

(1.12) តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែជាពលរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីទទួលបានសេវារបស់ Medi-Cal មែនដែរឬទេ?

អ្នកមិនចាំបាច់ជាពលរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបាន​ជំនួយគាំទ្រពី Medi-Cal ជន​អន្តោ​ប្រវេសន៍​ជាច្រើន មានសិទ្ធិទទួល​បានជំនួយគាំទ្ររបស់ Medi-Ca​l “ពេញលេញ” ពោលគឺជា​សេវាទាំងអស់​ដែល Medi-Cal ​ផ្ដល់ជូនជាទូទៅ។ ជនអន្តោ​ប្រវេសន៍មួយចំនួន មិនមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយគាំទ្រ​ពេញលេញពី​ Medi-Cal នោះ​​ឡើយ ប៉ុន្តែអាចទទួលបានជំនួយគាំទ្រដែលមានកម្រិត ដូចជា​សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ សេវាសម្រាប់ការមានគភ៌ និងសេវាមណ្ឌលថែទាំមួយចំនួនទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានសេវារបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ ប៉ុន្តែមិនបាន​ទទួលសេវារបស់ Medi-Cal នោះមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ត្រូវបង់ប្រាក់ទូទាត់​សម្រាប់សេវានិងឧបករណ៍ដែ​លអ្នកត្រូវការនៅក្នុង IPP របស់អ្នក ប៉ុន្តែនោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកមិនអាចទទួលបានពី Medi-Cal។