Menu Close

(11.19) តើការស្ថិតនៅក្នុង​កម្មវិធី DD Waiver នឹង​ប៉ះពាល់​ដល់​​ស្ថានភាព​អន្តោប្រវេសន៍​របស់ខ្ញុំទេ?

(11.19) តើការស្ថិតនៅក្នុង​កម្មវិធី DD Waiver នឹង​ប៉ះពាល់​ដល់​​ស្ថានភាព​អន្តោប្រវេសន៍​របស់ខ្ញុំទេ?

អ្នក​គួរតែពិភាក្សា​ជា​មួយ​នឹង​មេធាវីផ្នែក​អន្តោប្រវេសន៍​ប្រសិនបើ​អ្នក​មាន​ការ​ព្រួយបារម្ភ​អំពី​អត្ថប្រយោជន៍សាធារណៈ​ដូចជា Medi-Cal និង DD Waiver មានឥទ្ធិពល​លើ​ស្ថានភាព​អន្តោប្រវេសន៍​របស់អ្នក។​