Menu Close

(11.18) មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ចង់​បញ្ចូលអ្នក​ទៅក្នុង​កម្មវិធី DD Waiver ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានកម្មវិធី Medi-Cal រួចទៅហើយ។ តើខ្ញុំ​ត្រូវ​តែ​យល់ស្របតាមដែរឬទេ?

(11.18) មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ចង់​បញ្ចូលអ្នក​ទៅក្នុង​កម្មវិធី DD Waiver ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានកម្មវិធី Medi-Cal រួចទៅហើយ។ តើខ្ញុំ​ត្រូវ​តែ​យល់ស្របតាមដែរឬទេ?

ទេ។ ការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី DD Waiver មិន​តម្រូវ​នោះ​ទេ។ ប៉ុន្តែ មាន   អត្ថ​ប្រយោជន៍​ជា​ច្រើន​​ដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង​កម្មវិធី DD Waiver ដូចជារដ្ឋទទួលបានលុយបន្ថែម​ដើម្បី​បង់ថ្លៃសេវាកម្ម។​ សូម​មើល​សំណួរលេខ 9 សម្រាប់​ព័ត៌​មានបន្ថែម​ពីការស្ថិតក្នុង​កម្មវិធី DD Waiver។ ប្រសិនបើ​អ្នក​មាន​សំណួរ ឬ ក្តីបារម្ភនានា​ អ្នកគួរតែ​ពិភាក្សា​ជាមួយ​នឹង​អ្នក​សម្របសម្រួលសេវារបស់អ្នក។ អ្នក​ក៏អាច​សុំពិភាក្សា​ជា​មួយ​បុគ្គល​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់ ដែល​កាន់កម្មវិធី DD Waiver បាន​ដែរ​។ ពួកគេពេលខ្លះ​ហៅថា អ្នកសម្របសម្រួលផលចំណូលសហព័ន្ធ។ ពួកគេឆ្លើយ​ទៅនឹងសំណួរ ឬ​ការព្រួយបារម្ភនានាអំពី​កម្មវិធី DD Waiver។​